Phòng KT&ĐBCL gửi Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và phổ biến giáo dục pháp luật của nhà trường Cao đẳng Sơn La. Các thành viên trong Ban chỉ đạo có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (Quy chế làm việc.pdf)Quy chế làm việc[ ]619 kB