Thực hiện Công văn số 709/TTr-PCTN ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Thanh tra tỉnh về việc xin ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019. Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu trình Hiệu trưởng phê duyệt Công văn số 423/ĐSL-KTCL ngày 17/11/2021 V/v góp ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh giai đoạn 2016-2019. 

 

Attachments:
Download this file (signed-signed-signed-cv-phuc-dap-tttinh 1.pdf)Công văn[ ]490 kB