Phòng KT&ĐBCL gửi THÔNG BÁO V/v tổ chức thi học phần lần 1 học kỳ I các lớp ngoài sư phạm khối Cao đẳng K58 năm học 2022 - 2023. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (hoc-2022-2023-khoi-cao-dang ngoai sp k58.pdf)Thông báo[ ]508 kB

Phòng KT&ĐBCL gửi QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban Coi, chấm thi học phần lần 1 học kì I khối Cao đẳng K57 năm học 2022 – 2023. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Phòng KT&ĐBCL gửi Kế hoạch phối hợp tổ chức kì thi đánh giá năng lực tiếng việt theo khung năng lực tiếng việt dùng cho người nước ngoài tại trường Cao đẳng Sơn La. Các đơn vị cá nhân có thể tải về để thực hiện

Attachments:
Download this file (239 kh.pdf)Kế hoạch[ ]1317 kB

Phòng KT&ĐBCL gửi THÔNG BÁO Kết quả tổng hợp hình thức thi của các môn học/học phần thuộc khoa/bộ môn quản lý trong năm học 2022 – 2023. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (hoc-2022-2023.pdf)Danh sách tổng hợp[ ]1188 kB
Download this file (TB-2022-2023.pdf)Thông báo[ ]451 kB

Phòng KT&ĐBCL gửi QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện được viết thu hoạch các lớp bồi dưỡng theo tiêu CCDNN giáo viên Mầm non, Tiểu hoc, THCS khóa 2 năm 2022. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-khoa-2-qd-vv-thanh-lap-hdx-dieu-kien-duoc-viet-thu-hoach-ccd-nn-2022.pdf)Quyết định[ ]657 kB

Ngày 15/5/2022 phòng KT&ĐBCL đã tham mưu trình Hiệu trường ban hàn các Quyết định thành lập Ban Coi thi, chấm thi học phần lần 1 học kì II Khối trung cấp K58 năm học 2021 – 2022. Các đơn vị, cá nhân có liên quan có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (Lich thi.pdf)Lịch thi[ ]204 kB
Download this file (QĐ Ban cham thi.pdf)QĐ Ban chấm thi[ ]653 kB
Download this file (signed-signed-quyet dinh thanh lap ban coi thi hoc phan lan 1 hoc ky i khoi tc k58 nam hoc 2021 - 2022.pdf)QĐ ban coi thi[ ]679 kB

Ngày 23/11/2021 phòng KT&ĐBCL đã tham mưu xây dựng trình Hiệu trưởng ký duyệt Thông báo V/v tổ chức thi học phần lần 1 học kỳ I các khối lớp Cao đẳng sư phạm K57; Trung cấp K57 năm học 2021 - 2022. Các đơn vị, cá nhân có liên quan có thể tải về để theo dõi thực hiện. 

Attachments:
Download this file (hoc-2021-2022-khoi-cao-dang-k57-tc k57.pdf)Thông báo[ ]512 kB