anh1

Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-CĐSL ngày 13/12/2021 của trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022. Phòng KT& ĐBCL đã tiến hành hội nghị cấp đơn vị với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Quán triệt nội dung các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo:

Đ/c Đỗ Tiến Dũng, chủ tọa cuộc họp đã triển khai quán triệt nội dung các văn bản chỉ đạo gồm:

- Kế hoạch số 282/KH-CĐSL ngày 13/12/2021 của trường Cao đẳng Sơn La về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022.

- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

- Báo cáo kết quả việc triển khai những quy định về thực hiện dân chủ tại đơn vị năm 2021;

2. Kết quả góp ý của đơn vị đối với dự thảo các văn bản, báo cáo của nhà trường:

- Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022;

- Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBVC và thực hiện những quy định về dân chủ trong nhà trường năm 2021;

- Báo cáo Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021 và năm 2021;

- Kế hoạch công tác thanh tra nhân dân năm học 2021 – 2022;

- Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

* kết quả: 100% cán bộ, viên chức trong đơn vị nhất trí với bản dự thảo các văn bản trên của Nhà trường.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc và đạt được hiệu quả cao. Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

anh2

 

anh3

anh2 min

Hưởng ứng Đại hội Hội Chữ thập đỏ lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026 của nhà trường. Ngày 23/12/2021 các đại biểu Chi hôi 05 đã tham dự với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, Đại hội đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Sau đây một số hình ảnh của Đại hội Hội chữ thập đỏ lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026.

anh2 min

 

anh3 min

 

anh4 min

anh2

Thực hiện Kế hoạch số 263/KH-CĐSL ngày 18/11/2021 của trường Cao đẳng Sơn La về Kiểm tra chuyên đề việc phân công nhiệm vụ cho các cá nhân tại đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm đã xây dựng. Phòng KT&ĐBCL đã tiến hành kiểm tra đối với các đơn vị theo kế hoạch. Buổi làm việc diễn ra nghiêm túc đúng quy định. Sau đây là một số hình ảnh trong buổi làm việc.

anh3

 anh2

Thực hiện Hướng dẫn số 1184 / UBND- QLĐT ngày 29/4/2021 của Ban nhân dân thành phố về hướng dẫn thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” môi trường bảo vệ trên địa bàn thành phố Sơn La;Thực hiện Kế hoạch Số: 104 / KH-CĐSL Sơn La, ngày 5 tháng 5 năm 2021 Kế hoạch thực hiện "Ngày Chủ nhật xanh" tại cơ quan đơn vị.

anh1

Hưởng chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ VN 20 do Công đoàn trường Cao đẳng Sơn La phát động. Công đoàn bộ phận 05 tham gia Hội thi nấu ăn với tinh thần hăng say, nhiệt tình, vui vẻ. Cuộc thi đã thành công tốt đẹp dưới đây là một số hình được chụp lại trong cuộc thi.

anh2

 

anh3

anh1 min

Thực hiện chương trình đánh giá nội bộ QMS ISO 9001:2015 năm 2021 ((Ban hành kèm theo Quyết định số 625/QĐ-CĐSL ngày 15/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La). vào hồi 15h30' Thứ 2, ngày 20/9/2021 phòng KT&ĐBCL đã tiến hành tiếp đón Đoàn đánh giá nội bộ và thực hiện các nội dung đánh giá của Đoàn đánh giá. Buổi làm việc diễn ra nghiêm túc theo đúng quy đinh và đạt được hiệu quả cao. Dưới đây là một số hình ảnh chụp lại trong buổi đánh giá.

anh1 min

 

anh2 min

anh1

Hưởng ứng chương trình phát động ủng hộ, tiêu thụ nhãn Sơn La theo tinh thần của Công văn số 1237/LĐLĐ-TGNC ngày 10/8/2021; 1242/LĐLĐ-TGNC ngày 12/8/2021 của Liên Đoàn lao động tỉnh Sơn La. Công đoàn bộ phận 05 đã phát động tới các công đoàn viên tiến hành ủng hộ, các công đoàn viên tham gia ủng hộ với tinh thần chung tay, giúp đỡ nông dân vượt qua khó khăn do dịch Covid – 19.

Một số hình ảnh của hoạt động

anh1

217765666 1110019736153434 9136784248195790022 n

Chi bộ 05 hưởng ứng Kế hoạch về việc phát động trồng cây vào ngày 19.5.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường.