anh1 min

Thực hiện chương trình đánh giá nội bộ QMS ISO 9001:2015 năm 2021 ((Ban hành kèm theo Quyết định số 625/QĐ-CĐSL ngày 15/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La). vào hồi 15h30' Thứ 2, ngày 20/9/2021 phòng KT&ĐBCL đã tiến hành tiếp đón Đoàn đánh giá nội bộ và thực hiện các nội dung đánh giá của Đoàn đánh giá. Buổi làm việc diễn ra nghiêm túc theo đúng quy đinh và đạt được hiệu quả cao. Dưới đây là một số hình ảnh chụp lại trong buổi đánh giá.

anh1 min

 

anh2 min