Thực hiện yêu cầu của Hiệu Trường phòng KT&ĐBCL đã tham mưu xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành Quyết định ban hành Quy định kiểm soát xung đột, lợi ích (Quyết định số 773/QĐ-CĐSL ngày 23/11/2021). Các đơn vị trực thuộc và cán bộ viên chức trong nhà trường có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-quy-dinh-ksxdli-ban-chuan-sau-khi-da-co-gop-y.pdf)Quyết định ban hành[ ]643 kB