Ngày 25 tháng 2 năm 2021. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đã tham mưu trình Hiệu trưởng ký bán hành Quyết định số 113/QĐ-CĐSL về việc Ban hành Quy định hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong Trường Cao đẳng Sơn La. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về tại đây để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (qd113-đã nén.pdf)Quyết định[ ]1932 kB