Ngày 06/9/2021 Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch về Nghiệm thu ngân hàng đề thi năm học 2021 – 2022. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi, thực hiện theo đúng tiến độ.

Attachments:
Download this file (194signed-signed-kh-nghiem-thu-nhdt-21-22.pdf)Kế hoạch nghiệm thu[ ]549 kB