Phòng KT&ĐBCL tham mưu Hiệu trưởng ban hành Quyết định V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi cấp trường (đợt 1) năm học 2021 – 2022. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (ds-4-hd-dot-1 1.xls)Danh sách[ ]29 kB
Download this file (signed-signed-qd-dot-1 1.pdf)Quyết định[ ]523 kB