Ngày 20/6/2022 phòng KT&ĐBCL đã trình Hiệu trưởng ban hành QUYẾT ĐỊNH Công nhận kết quả xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi các môn học năm học 2021 – 2022 (đợt 2). Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi.

Attachments:
Download this file (ds-cong-nhan-nhdt-2122-dot2-goc.xls)Danh sách công nhận[ ]60 kB
Download this file (signed-signed-qd-congnhan-dot2.pdf)Quyết định[ ]529 kB