Phòng KT&ĐBCL gửi Quyết định Công nhận kết quả xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi các môn học năm học 2021 – 2022 (bổ sung). Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi.

Attachments:
Download this file (signed-signed-qd-congnhan-bo-sung.pdf)Quyết định[ ]529 kB