Ngày 26/8/2021 phòng KT&ĐBCL đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Quyết định Phê duyệt danh sách đăng ký xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi năm học 2021 - 2022. Các đơn vị cá nhân có thể tải về tại đây để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-danh-sach-da-chuyen-doi.pdf)Danh sách [ ]593 kB
Download this file (signed-signed-signed-qdpheduyet-1.pdf)Quyết định phê duyệt[ ]529 kB