Thực hiện Công văn số 528/TTr ngày 24/8/2021 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2021. Chi tiết đính kèm tại đây.

 

Attachments:
Download this file (signed-02.tong hop ket qua cong tac pctn mau 01.pdf)Biểu mẫu 01[ ]596 kB
Download this file (signed-03.danh sach cac vu tham nhung bieu mau 02 1.pdf)Biểu mẫu 02[ ]251 kB
Download this file (signed-04.ket qua khac phuc cac van ban bieu mau 03.pdf)Biểu mẫu 04[ ]335 kB
Download this file (signed-signed-01.bc ct pctn-quy iii va 9 thang nam-2021.pdf)Báo cáo[ ]556 kB