Ngày 13/12/2021 Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu trình Hiệu trưởng phết duyệt và ban hành Công văn số 466/CĐSL V/v báo cáo kết quả tự đánh giá và BĐCL bên trong nhà trường gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi.

Attachments:
Download this file (signed-signed-cv bao cao htdbcl va tdg.pdf)Công văn[ ]728 kB