Ngày 14/12/2021 phòng KT&ĐBCL đã tham mưu trình Hiệu trưởng ký ban hành Báo cáo số 266/BC-CĐSL về Rà soát, đánh giá hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Sơn La năm 2021. Các đơn vị, cá nhân có thể tải về để theo dõi, thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-signed-bc ra soat httt.pdf)Báo cáo[ ]547 kB