Ngày 23/11/2021 phòng KT&ĐBCL đã tham mưu xây dựng trình Hiệu trưởng ký duyệt Thông báo V/v tổ chức thi học phần lần 1 học kỳ I các khối lớp Cao đẳng sư phạm K57; Trung cấp K57 năm học 2021 - 2022. Các đơn vị, cá nhân có liên quan có thể tải về để theo dõi thực hiện. 

Attachments:
Download this file (hoc-2021-2022-khoi-cao-dang-k57-tc k57.pdf)Thông báo[ ]512 kB