Ngày 15/5/2022 phòng KT&ĐBCL đã tham mưu trình Hiệu trường ban hàn các Quyết định thành lập Ban Coi thi, chấm thi học phần lần 1 học kì II Khối trung cấp K58 năm học 2021 – 2022. Các đơn vị, cá nhân có liên quan có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (Lich thi.pdf)Lịch thi[ ]204 kB
Download this file (QĐ Ban cham thi.pdf)QĐ Ban chấm thi[ ]653 kB
Download this file (signed-signed-quyet dinh thanh lap ban coi thi hoc phan lan 1 hoc ky i khoi tc k58 nam hoc 2021 - 2022.pdf)QĐ ban coi thi[ ]679 kB