Thực hiện Công văn số 1603/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Sở Lao động và Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La về việc thực hiện xếp hạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phòng KT&ĐBCL đã tham mưu  xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đánh giá, xếp hạng nhà trường. Các đơn vị cá nhân trong nhà trường có thể tải về để theo dõi thực hiện.

Attachments:
Download this file (signed-signed-2021-kh xep hang truong.pdf)Kế hoạch [ ]854 kB