Trung tâm Ngoại Ngữ - tin học trường Cao đẳng Sơn La dự kiến tổ chức thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản

Dự kiến tổ chức thi ngày 9, 10 tháng 10 năm 2021

Xin Trân trọng thông báo quý học sinh, sinh viên, và Thầy, Cô

Hồ sơ: Nộp về trung tâm Ngoại ngữ Tin học trước ngày 5/10 để tổng hợp danh sách thi

Liên hệ thầy Văn: 0911.520.228