1. Giới thiệu chung:

Khoa Giáo dục Đại cương thuộc trường Cao đẳng Sơn La được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sát nhập khoa Lý luận Chính trị, khoa Ngoại ngữ và Bộ môn Tâm lý giáo dục thuộc khoa Lao động xã hội theo quyết định số 318/QĐ-CĐSL ngày 16/6/2016 về việc kiện toàn các đơn vị trực thuộc trường Cao đẳng Sơn La.

Địa chỉ: Phòng 311, nhà H, trường Cao đẳng Sơn La

Điện thoại: 0212.3 874.490