VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH, ĐẸP!

Thực hiện Kế hoạch số104/KH-CĐSL, ngày 11/5/2021 của trường Cao đẳng Sơn La về thực hiện ngày Chủ nhật xanh năm 2021. Ngày 01/10/2021 toàn thể giảng viên khoa Giáo dục đại cương phối hợp cùng khoa Đào tạo giáo viên đã tham gia vào việc quét dọn vệ sinh, làm cỏ, tưới và chăm sóc bồn hoa, tạo cảnh quan, môi trường khu vực nhà B6 đảm bảo mỹ quan, xanh, sạch, đẹp.  Toàn bộ rác thải trong khu vực khuôn viên đã  được thu gom, vận chuyển về địa điểm tập kết theo qui định. Đây là hoạt động thường xuyên của các đơn vị trong toàn trường cải thiện môi trường giảng dạy và học tập nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của năm học 2021- 2022.

Một số hình ảnh giảng viên khoa GDĐC tham gia lao động vì môi trường

 222.jpg

333.jpg

444.jpg

Tin: Đào Thị Hợi - Trưởng BM Chính trị - khoa GD Đại cương;

 Ảnh: Lê Huyền Trang - Giảng viên khoa GD Đại cương