Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2015 về việc giao nhiệm vụ và chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-CĐSL ngày 26/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ danh sách đăng ký học lớp BD CBQL tháng 8 năm 2021, 

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non, Tiểu học, THCS khóa 2 năm 2021 học theo hình thức trực tuyến với các nội dung sau:

1. Thời gian học: Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021

2. Hình thức học: Học trực tuyến

3. Lịch giảng dạy: Khoa Bồi dưỡng xây dựng lịch giảng dạy chi tiết trình phòng Đào tạo và Ban Giám hiệu phê duyệt đính kèm Kế hoạch 175/KH-CĐSL ngày 17/08/2021 của trường Cao đẳng Sơn La.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo, khoa Bồi dưỡng trường Cao đẳng Sơn La.

Điện thoại liên hệ: TS. Lò Mai Thoan - Trưởng khoa Bồi dưỡng (0912.467.874)