Thực hiện Kế hoạch dạy lớp BD CBQL GD tại huyện Mường La và tại huyện Quỳnh Nhai năm học 2021-2022.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, thực hiện chủ trương của tỉnh về phòng chống dịch Covid 19, khoa Bồi dưỡng triển khai dạy học trực tuyến tại đối với các lớp BD CBQL tại huyện Mường La và tại huyện Quỳnh Nhai năm 2021.

Trong tháng 9 khoa đã tiến hành tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến cho 6 lớp BD CBQL tại huyện Mường La và tại huyện Quỳnh Nhai.

 Trong quá trình triển khai thực hiện dạy học các giảng viên và học viên đều tích cực vận hành chương trình dạy và học trực tuyến một cách hiệu quả, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng chuyên môn.

1

Tại buổi gặp gỡ đầu chương trinh Bồi dưỡng của khoa với học viên.

2

Trong một buổi học

Trong quá trình dạy và học khoa luôn cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ và thực hiện hoạt động kiểm soát nhằm đảm bảo kết nối giữa người dạy và người học được thông suốt đồng thời hạn chế những sự cố không mong muốn trong suốt quá trình dạy và học.

3

4