Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2015 về việc giao nhiệm vụ và chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-CĐSL ngày 26/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ danh sách đăng ký học lớp BD CBQL tháng 9 năm 2021, 

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Mầm non, Tiểu học, THCS khóa 3 năm 2021 học theo hình thức trực tuyến với các nội dung sau:

1. Thời gian học: Từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021

2. Hình thức học: Học trực tuyến

3. Lịch giảng dạy: Khoa Bồi dưỡng xây dựng lịch giảng dạy chi tiết trình phòng Đào tạo và Ban Giám hiệu phê duyệt.

Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo, khoa Bồi dưỡng trường Cao đẳng Sơn La.

Điện thoại liên hệ: TS. Lò Mai Thoan - Trưởng khoa Bồi dưỡng (0912.467.874) hoặc Ths. Hồ Trung Hiếu - Phó Trưởng khoa Bồi dưỡng (0387.031.188)