Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2015 về việc giao nhiệm vụ và chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BGDĐT ngày 08/01/2015 về việc giao nhiệm vụ và chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho trường Cao đẳng Sơn La;

Trong thời điểm khi dịch COVID-19 tại Việt Nam đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động văn hóa văn nghệ và thể thao được trở lại. Để tiếp nối giải bóng chuyền truyền thống dành cho học

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế sau 5 năm thực hiện, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, các đơn vị chuyên môn, gắn với