đội ngũ cán bộ viên chức chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công tác hiện nay của nhà trường, ngày 02/4/2021,trường Cao đẳng Sơn La tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tham dự chương trình khai mạc có thạc sĩ Bùi Kim Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; các đồng chí lãnh đạo trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và thực nghiệm Viện Khoa học GDNN, Vụ Kế hoạch – Tài chính… và hơn 100 cán bộ quản lý, cán bộ, giảng viên quy hoạch lãnh đạo các đơn vị của trường Cao đẳng Sơn La.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 02 đến ngày 04/4/2021, các chuyên gia đến từ Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và thực nghiệm - Viện Khoa học GDNN, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ đào tạo thường xuyên, Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề… cung cấp các nội dung:

- Phát triển chương trình theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong Giáo dục nghề nghiệp (GDNN)

- Tổ chức, quản lý đào tạo theo tích lũy môđun, tín chỉ.

- Chuyển đổi số trong quản trị nhà trường và quản lý dạy, học

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và phát triển nhà giáo GDNN

- Cơ chế, chính sách; công tác quản lý, sử dụng tài sản công và phát triển các hoạt động dịch vụ sự nghiệp trong GDNN

- Phát triển GDNN theo hướng mở, linh hoạt, liên thông

- Đào tạo thường xuyên, GDNN kết nối doanh nghiệp, thị trường lao động

- Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030.

- Kỹ năng quản lý cơ sở GDNN; quản trị đối với cơ sở GDNN theo hướng hiện đại.

- Công tác quản lý một số hoạt động của cơ sở GDNN.

Lớp bồi dưỡng nằm trong Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của trường Cao đẳng Sơn La năm học 2020 - 2021, căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý, vị trí việc làm, gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức, phù hợp với nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của nhà trường.

Phúc Thịnh