việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, ngày 09/4/2021, Đảng ủy Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hạnh -Phó ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Minh – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch hội đồng trường, các đồng chí trong Ban chấp hành và toàn bộ đảng viên của đảng bộ trường Cao đẳng Sơn La.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng, việc đẩy mạnh học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ trường Cao đẳng Sơn La đã tập trung lãnh chỉ đạo, chủ động triển khai đúng tinh thần chỉ đạo của bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban tuyên giáo TW, của Tỉnh ủy Sơn La, đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đảng ủy Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm với các chuyên đề; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề theo quý; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát gắn với đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Xác định các nội dung đột phá như: Nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý rèn luyện, tự học của học sinh sinh viên; chỉ đạo đơn vị chuyên môn tổ chức có hiệu quả hoạt động thi giáo viên dạy giỏi các cấp; các hoạt động thi nghiệp vụ sư phạm, thi kỹ năng nghề nghiệp giỏi cho sinh viên để sinh viên có điều kiện giao lưu học hỏi. Chỉ đạo các chi bộ lập sổ ghi danh gương “Người tốt, việc tốt” học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, định kỳ thực hiện việc bình xét, ghi danh những đảng viên tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc. Xây dựng kế hoạch chi tiết chương trình lồng ghép, tích hợp giảng dạy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho học sinh, sinh viên trong chương trình môn Giáo dục chính trị, tuần sinh hoạt công dân đầu năm… Đảng ủy nhà trường tổ chức Sơ kết hàng năm, khen thưởng, động viên các cá nhân, tập thể có thành tích trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kết quả: Trong 5 năm qua, Đảng bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức kết nạp Đảng cho 286 quần chúng ưu tú là giảng viên và sinh viên trong trường.

Hội nghị cũng nhận được các ý kiến tham luận:

- Việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đơn vị của Chi bộ 2 và chi bộ 8

- Quan điểm, kinh nghiệm của đảng viên Chi bộ 9 về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

- Những giải pháp để thực hiện tốt Chỉ thị 05 trong đội ngũ học sinh, sinh viên của Nhà trường.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị 

Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị, Đảng ủy Trường Cao đẳng Sơn La đã tặng Giấy khen cho 2 chi bộ, 11 đảng viên có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy nhà trường cũng đã đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen cho tập thể 2 chi bộ, 3 đảng viên của Nhà trường có thành tích nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị.

Phúc Thịnh