Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Sơn La Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Sơn La khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 4 chương, 16 điều.