1. Chức năng, tổ chức và nguyên tắc hoạt động:

1.1. Hội chữ thập đỏ trường Cao đẳng Sơn La là tổ chức xã hội của quần chúng làm công tác nhân đạo xã hội chủ nghĩa.

1.2. HCTĐ bao gồm:

- 01 Ban Chấp hành và 21 chi hội.

- Hội viên là toàn bộ cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường (bao gồm cả hợp đồng lao động).

- Thanh niên Chữ thập đỏ là toàn bộ học sinh, sinh viên đang theo học tại trường.

1.3. HCTĐ hoạt động tuân thủ theo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, chỉ đạo trực tiếp của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La và Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Sơn La.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu của HCTĐ:

2.1. Công tác tuyên truyền và phát triển tổ chức Hội:

- Xây dựng hình ảnh HCTĐ trong cán bộ hội viên và thanh niên Chữ thập đỏ (TNCTĐ); tuyên truyền các mốc lịch sử, các hoạt động mang tính thường xuyên, các phong trào, các cuộc vận động của Hội cấp trên.

- Duy trì và có công tác phát triển hội viên kịp thời qua từng năm học.

2.2. Phong trào hiến máu tình nguyện 

- Tư vấn, động viên, khuyến khích hội viên tình nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo, xác định nhóm máu và sẵn sàng cho máu khi cần.

- Xây dựng điểm sơ cấp cứu ban đầu trong trường, có tủ thuốc sơ cấp cứu và một số dụng cụ, trang thiết bị cần thiết để có thể sơ cấp cứu ngay tại chỗ.

2.3. Công tác xã hội:

- Lập danh sách và lập hồ sơ những đối tượng khó khăn cần được quan tâm trợ giúp thường xuyên và khi có điều kiện.

- Tìm hiểu và liên hệ với các vùng khó khăn hoặc các cá nhân cần ủng hộ quần áo, chăn màn, đồ dùng còn dùng được.

- Vận động các cá nhân và các tổ chức đoàn thể chung tay ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Hội CTĐ tỉnh Sơn La và Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Sơn La

2.4. Công tác vận động xây dựng các quỹ hoạt động:

-  Đôn đốc việc thu nộp hội phí và quỹ hoạt động Hội đủ, đúng thời gian quy định.

- Vận động quyên góp ủng hộ các phong trào, các cuộc vận động vào các hoàn cảnh cụ thể.

- Quản lý và sử dụng quỹ Hội hiệu quả, đúng theo quy định của điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.