Hội chữ thập đỏ trường Cao đẳng Sơn La (nhiệm kỳ 2015 - 2020) được thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-HCTĐ ngày 18/9/2014 của Hội chữ thập đỏ tỉnh Sơn La. Khóa I, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Sơn La gồm 9 đồng chí, đồng chí Đỗ Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch.