Ngày 16/01/2020, Hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Sơn La được kiện toàn Quyết định số 14/QĐ-CTĐ. Công nhận kết quả kiện toàn bầu bổ sung ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ trường Cao đẳng Sơn La gồm 11 đồng chí sau:

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ Hội

1

Đỗ Tiến Dũng

Trưởng phòng KT&ĐBCL

Chủ tịch

2

Nguyễn Duy Nhậm

Giám đốc TT TS, HN&GTVL

Phó Chủ tịch

3

Lê Thu Hương

Giảng viên TT TS, HN&GTVL

Uỷ viên BTV

4

Cầm Thị Lan Hương

Giảng viên Khoa Bồi Dưỡng

Ủy viên BCH

5

Sa Bá Đình

Phó Phòng CT HSSV

Ủy viên BCH

6

Nguyễn Hải Nam

Giảng viên Khoa KTCN

Ủy viên BCH

7

Đỗ Văn Tuân

Phó Giám đốc TT  NC, TH-UDCNC&DV

Ủy viên BCH

8

Trương Thị Xuân Hương

Giảng viên Khoa GDĐC

Ủy viên BCH

9

Đào Thanh Xuân

Giảng viên Khoa ĐTGV

Ủy viên BCH

10

Chu Văn Tiệp

Giảng viên Phòng QTTB

Ủy viên BCH

11

Phạm Thị Hà

Giảng viên Khoa Nội vụ

Ủy viên BCH