🧑‍💻 Tại diễn đàn, đại biểu đã lắng nghe các tham luận: Tham luận “Sinh viên với việc học tập ngoại ngữ" – LCH Nội Vụ ; Tham luận “Sinh viên với việc học tập tin học" – LCH Kỹ thuật công nghệ. Tham luận "Sinh viên với việc tham gia các hoạt động, phong trào nâng cao kỹ năng Hội nhập" – LCH Đào tạo giáo viên và đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ các giải pháp, mô hình sôi nổi với các nội dung như: Nâng cao bản lĩnh, trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên để hội nhập tốt; Đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong sinh viên; tăng cường hoạt động giao lưu, đối ngoại thanh niên.
👩‍💼 Lò Thị Trang - Liên chi hội phó liên chi hội Kinh tế cũng cho rằng: “Sinh viên thường sử dụng Facebook, xem các clip thú vị từ đó có thể tiếp cận dưới góc độ này để khiến các bạn sinh viên yêu thích học tiếng Anh hơn. Ứng dụng mô hình “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” của Hội để lập chuyên mục “Mỗi ngày 5 từ vựng tiếng Anh”... trong việc học tập ngoại ngữ cũng là một sáng kiến khả thi”.
🙋‍♀️ Chi hội trưởng chi hội CĐ Tiểu học K56C –Quàng Thị Thuân đề xuất nên kết nối, phối hợp giữa Hội Sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh và có thể là ngoài tỉnh để cùng nhau xây dựng cộng đồng bền vững cùng phát triển, bên cạnh đó là hỗ trợ cho nhau kỹ năng mềm.
❤❤Diễn đàn “ Hành trang hội nhập quốc tế của sinh viên”đã thành công tốt đẹp với tham luận, thảo luận, trao đổi và chia sẻ của các bạn hội viên là đại biểu của các chi hội và liên chi hội giúp cho các bạn hội viên xác định được hành trang để hội nhập của sinh viên ngoài ngoại ngữ còn đòi hỏi ở việc tiếp thu khoa học công nghệ, kiến thức văn hóa xã hội, nâng cao sức khỏe thể lực để chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, hoa và văn bản cho biết 'ĐÁNG CỘNG SÁN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM 父 HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TỈNH K 2021 2026 VIỆT TNAM TÍNH ON ALA DIỄN ĐÀN HÀNH TRANG HỘI HẬP QUỐC TẾ tháng1 năm 11×'
 
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐÁNG CỘNG SẢN VIÊT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM × NAM THỮI 026 DIỄN ĐÀN HÀNH TRANG HỘI NHẬP QUỐC CỦA SINH VIÊN SonLa,ng ày thâng12 2021 CI'
 
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, hoa và văn bản cho biết 'ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUԔN NĂM VIÊN VIỆT NAM ĐHĐB THỨII, NHIỆM 2026 VIỆT NAM TÌNH DIỄN ĐÀN HÀNH TRANG HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA SINH VIÊN Son ngày tháng năm2 2021 3'
 
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'GƯƠNG MÀU ĐOÀN ĐOÀNKẾT SÁNG TẠO'