Hội Sinh viên trường Cao đẳng Sơn La là một tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Hội Sinh viên tỉnh Sơn La, đồng thời dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường.