Bài viết mới
Hình ảnh
Tập huấn cán bộ Hội năm 2020
Thứ năm, 09 Tháng 7 2020
Căn cứ Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2019 – 2020 của BCH Hội sinh viên trường CĐSL. Trong ngày 13.6.2020, BCH Hội sinh viên trường... Đọc thêm...
Video hoạt động
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist:

BẢN QUYỀN THUỘC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Địa chỉ: Tầng 4 - Nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Sơn La - Emai: Hoisv@cdsonla.edu.vn