Bài viết mới
Hình ảnh
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ KỶ NIỆM NGÀY Công tác Xã hội 25/3/2019
Thứ tư, 05 Tháng 6 2019
Thưc hiên Kế hoạch số 30/KH-CĐSL ngày 21/02/2019 của trường Cao đẳng Sơn La về tổ chức Chương trình kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3; Thông báo... Đọc thêm...
Video hoạt động
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Playlist:

BẢN QUYỀN THUỘC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Địa chỉ: Tầng 4 - Nhà Hiệu bộ - Trường Cao đẳng Sơn La - Emai: Hoisv@cdsonla.edu.vn