1.  Kế toán, thủ kho

2. Kỹ thuật cơ điện, vận hành thiết bị

3. Công nhân phổ thông

Hồ sơ nộp tại phòng hành chính của Dovecco Sơn La vào thứ sáu hàng tuần

Hồ sơ nộp không thu bất kỳ khoản phí nào của các ứng viên

Thông tin liên hệ: Đ/c Lý Xuân Mai - 0913 960 907.

 Hoặc thông tin cho Đ/c Gíam Đốc: - 0971 682 020.