- Số lượng: 01 người

- Địa điểm làm việc: TK4, thị trấn Hát lót, Mai Sơn, Sơn La.

- Liên hệ: 0982.317.349