Thủ tục quy trình

Các thủ tục quy trình liên quan tới phòng Quản trị Thiết bị Xem ở đây

Tuyển sinh 2016

Tư vấn lựa chọn ngành học tại đây

 

Trưởng Phòng

Nguyễn Văn Nho

Phó trưởng phòng

Ngô Trọng Thành

Phó trưởng phòng

Nguyễn Quang Chương

 

Sự Kiện Sắp Diễn Ra

Cập nhật các hoạt động của phòng

Các hoạt động chuyên môn, phong trào thể thao

All Events ⟶
 

Phòng Quản Trị Thiết Bị - Trường Cao Đẳng Sơn La