So do to chuc  

 

Chi Thoan 1

Đ/c Lò Mai Thoan - Trưởng khoa Bồi dưỡng

 

- Năm Sinh: 1974

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại: 0912 467 874

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Ho Hieu

Đ/c Hồ Trung Hiếu - Phó Trưởng khoa

 

- Năm Sinh: 1984

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0387 031 188

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Chi Huyen

Đ/c Lê Thị Thu Huyền - Trưởng bộ môn BD TNC

 

- Năm Sinh: 1983

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Số điện thoại: 0978 469 296

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Chi Tuoi

Đ/c Cầm Thị Tươi - Trợ lý khoa

 

- Năm Sinh: 1974

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Số điện thoại: 0814 340 377

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Chi Lan 1

Đ/c Nguyễn Thị Lan - Giảng viên

 

- Năm Sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Số điện thoại: 0915 409 595

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 Cam Huong

Đ/c Cầm Thị Lan Hương - Trưởng bộ môn tiếng DT

 

- Năm Sinh: 1983

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Số điện thoại: 0976 578 336

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Lo Nga

Đ/c Lò Ngọc Nga - Cán bộ kiểm soát ISO

 

- Năm Sinh: 1985

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Số điện thoại: 0364 811 999

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Dung 3

Đ/c Cà Thị Dung - Giảng viên

 

- Năm Sinh: 1986

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Số điện thoại: 0934 434 909

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Vi Thanh 3

Đ/c Vi Thị Thanh - Giảng viên

 

- Năm Sinh: 1989

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Số điện thoại: 0977 565 246

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Sùng A Khứ KBD

Đ/c Sùng A Khứ - Phó Trưởng bộ môn tiếng DT

 

- Năm Sinh: 1983

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Số điện thoại: 0855 276 184

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Nenh 3

Đ/c Lầu Thị Nếnh - Giảng viên

 

- Năm Sinh: 1988

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Số điện thoại: 0985 300 748

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.