Tập tin đính kèm:
Download this file (LGDDH2012.doc)LGDDH2012.doc293 Kb


luat-giao-duc-dai-hoc-2013Ngày 18/6/2012, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam chính thức ban hành Luật giáo dục Đại học với 12 chương, 73 điều quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức, thành lập, chia tách, sáp nhập, cho phép, đình chi. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng. Quy định về giảng viên, người học, tài chính, tài sản, quản lý nhà nước về giáo dục đại học và các điều khoản thi hành.

Chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm

Phòng Tổng hợp - Hành chính trường Cao đẳng Sơn La

Tổ 2 - P. Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223.874.298 - Fax: 0223.774.191

Cán bộ phụ trách: Thạc sỹ Nguyễn Đăng Dưỡng - Mobile: 0945.954.689 - Email: Baicachienthang@gmail.com

Flag Counter