Language Switcher

Lịch sử Trường

  • Lịch sử thành lập Trường

    Tháng 11 năm 1962 Trung ương và Đảng quyết định duy trì Khu tự trị...

CƠ CẤU TỔ CHỨC

  • Cơ cấu tổ chức

    Trường Cao đẳng Sơn La là một cơ sở giáo dục của tỉnh nằm trong hệ...

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

  • TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

    TẦM NHÌN Trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, hiện đại, hội...

Tin Tức Hoạt Động

Đánh giá nội bộ hệ thống đảm bảo chất lượng QMS ISO 9001:2015 năm 2021 Đánh giá nội bộ hệ thống đảm bảo chất lượng QMS ISO 9001:2015 năm 2021 Thực hiện Quyết định số 625/QĐ-CĐSL ngày 15/9/2021 của Hiệu trưởng...
Trường Cao đẳng Sơn La tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng chống Covid-19 Trường Cao đẳng Sơn La tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng chống Covid-19 Trường Cao đẳng Sơn La tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng...

Quyết Định - Thông Báo

Hoạt Động Đoàn Hội (2)

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Liên hệ

Tổ 2, P. Chiềng Sinh, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La

  • Điện thoại: 022.3874.298 - Fax: 022.3874.191

Kết nối với chúng tôi

Truy cập vào diễn đàn của trường Cao đẳng Sơn La trên FaceBook