Hệ thống quản lý chất lượng của Trường Cao đẳng Sơn La đạt tiêu chuẩn Quốc tế
ISO 9001:2008 theo Giấy chứng nhận số 26865 của Tổ chức đảm bảo chất lượng
quốc gia Vương quốc Anh (NQA) cấp ngày 17/12/2010

Đề án tự chủ trong tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La

Đề án tự chủ trong tuyển sinh Trường Cao đẳng Sơn La

TRÍCH ĐỀ ÁN

TỰ CHỦ TRONG TUYỂN SINH

Tại trường Cao đẳng Sơn La

I. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

1. Mục đích

- Đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực đối với tỉnh Sơn La, một số tỉnh lân cận và các tỉnh phía bắc nước CHDCND Lào, phù hợp với điều kiện thực tiễn và mục tiêu đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La.           

- Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự tuyển, tăng cơ hội được học tập...

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok