Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN - 2030

Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng tốt đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, thích ứng với bước phát triển của ngành, của đất nước.

SỨ MẠNG - 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường và xã hội.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA THAM DỰ TECHFEST VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ TRUNG DU MIỀM NÚI PHÍA BẮC NĂM 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA THAM DỰ TECHFEST VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ TRUNG DU MIỀM NÚI  PHÍA BẮC NĂM 2019

Thực hiện Công văn số 1787/TCGDNN-HSSV ngày 06/9/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc mời tham dự Techfest vùng năm 2019. Ban Giám hiệu nhà trường đã tiến hành tuyển chọn và gửi 01 dự án tham gia vòng sơ loại, kết quả có 01 dự án được lọt vào vòng Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc."

        Từ ngày 16/10/2019 đến ngày 17/10/2019, tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng Sơn La cử đoàn công tác tham dự...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok