Hệ thống quản lý chất lượng của Trường Cao đẳng Sơn La đạt tiêu chuẩn Quốc tế
ISO 9001:2008 theo Giấy chứng nhận số 26865 của Tổ chức đảm bảo chất lượng
quốc gia Vương quốc Anh (NQA) cấp ngày 17/12/2010

Thể lệ hội thi Tin học văn phòng giỏi trường Cao đẳng Sơn La

THỂ LỆ HỘI THI
TIN HỌC VĂN PHÒNG GIỎI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 159/KH-CĐSL, ngày 30/12/2014
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La)

Điều 1. Giới thiệu chung

Hội thi “Tin học văn phòng giỏi Trường Cao đẳng Sơn La” năm 2015 là cuộc thi về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng.

Điều 2. Mục đích hội thi

Nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho HSSV Trường CĐSL tiếp cận các kỹ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao kết quả học tập và hiệu quả công việc...

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok