Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN - 2030

Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng tốt đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, thích ứng với bước phát triển của ngành, của đất nước.

SỨ MẠNG - 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường và xã hội.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Về việc phối hợp khảo sát xây dựng Đề án tổng thể về các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ

Về việc phối hợp khảo sát xây dựng Đề án tổng thể về các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ

Căn cứ công văn số 276/ĐANN-GSĐG ngày 02 tháng 10 năm 2017 của BQL Đề án NNQG 2020 về việc phối hợp khảo sát xây dựng Đề án tổng thể về các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ.

            Trường Cao đẳng Sơn La thông báo tới các khoa trong toàn trường triển khai tới toàn giảng viên và học sinh, sinh viên truy cập vào website: http://ulis.vnu.edu.vn/phieu-khao-sat-xay-dung-de-an-trung-tam-vung-chuyen-trach-dao-tao-boi-duong-giao-vien-ngoai-ngu/ hoặc vào thực hiện những nội dung sau:

1.Khoa Giáo dục đại cương

*...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok