Góc Truyền Thống

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

 

TẦM NHÌN - 2030

Trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có tác dụng tốt đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực, thích ứng với bước phát triển của ngành, của đất nước.

SỨ MẠNG - 2020

Xây dựng môi trường văn hóa nhân văn trong nền kinh tế trí thức, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ trong dạy học. Cung ứng các dịch vụ giáo dục tiên tiến, gia tăng khả năng cạnh tranh đảm bảo sự phát triển bên vừng của nhà trường và xã hội.

 KHUYẾN HỌC , KHUYẾN TÀI

Khai mạc 2 lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm GDNN và Bồi dưỡng kỹ thuật dạy học

Khai mạc 2 lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm GDNN và Bồi dưỡng kỹ thuật dạy học

Để tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, giảng viên của Trường Cao đẳng Sơn La, góp phần đào tạo nên đội ngũ giáo viên giáo dục nghề nghiệp vững chuyên môn, nhuyễn phương pháp, ngày 29/5/2020, Trường Cao đẳng Sơn La phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tổ chức khai mạc 2 lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ cao đẳng và lớp bồi dưỡng kỹ thuật dạy học “Đào tạo theo tín chỉ, biên soạn giáo án và tổ chức dạy học tích hợp, tổ chức đào tạo và đánh giá theo năng lực...

Tin hoạt động đoàn thể

Tin tức tuyển sinh

 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok