Language Switcher

Lịch sử Trường

  • Lịch sử thành lập Trường

    Tháng 11 năm 1962 Trung ương và Đảng quyết định duy trì Khu tự trị...

CƠ CẤU TỔ CHỨC

  • Cơ cấu tổ chức

    Trường Cao đẳng Sơn La là một cơ sở giáo dục của tỉnh nằm trong hệ...

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

  • TẦM NHÌN - SỨ MẠNG

    TẦM NHÌN Trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, hiện đại, hội...

Tin Tức Hoạt Động

Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Thực hiện Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh...
 Đại hội đại biểu Hội khuyến học Trường Cao đẳng Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đại hội đại biểu Hội khuyến học Trường Cao đẳng Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ngày 14/10/2021, Hội khuyến học Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ...

Quyết Định - Thông Báo

Hoạt Động Đoàn Hội (2)

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.

Liên hệ

Tổ 2, P. Chiềng Sinh, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La

  • Điện thoại: 022.3874.298 - Fax: 022.3874.191

Kết nối với chúng tôi

Truy cập vào diễn đàn của trường Cao đẳng Sơn La trên FaceBook