Tập tin đính kèm:
Download this file (4192HSSV.pdf)4192HSSV.pdf305 Kb

Ngày 02/7/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4192/BGDĐT-CTHSSV về việc triệu tập Hội nghị tổng kết và tập huấn công tác HSSV đầu năm học 2012 - 2013.

Về nội dung tập huấn bao gồm: 

1. Tổng kết Chương trình công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN giai đoạn 2009-2012

2. Hội thảo góp ý dự thảo, xây dựng Chương trình công tác học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN giai đoạn 2012 - 2016

3. Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm công tác học sinh, sinh viên, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; hướng dẫn thực hiện công tác HSSV năm học 2012 - 2013.

Về đối tượng triệu tập: Mỗi đơn vị cử 02 đại biểu gồm: 

1. Đối với các trường: Lãnh đạo, chuyên viên Ban (phòng) Công tác Sinh viên; Lãnh đạo nhà truwngf phụ trách công tác học sinh, sinh viên.

2. Đối với các sở Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo phòng Công tác HSSV hoặc lãnh đạo phòng, ban phụ trách giáo dục chuyên nghiệp.

Thời gian: Từ 19/7/2012 - 21/7/2012 đối với các trường và sở thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra Bắc.

Đón tiếp đại biểu từ 14h ngày 18/7/2012 tại Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) số 32 - 34 đường Lê Lợi , Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết xem file đính kèm.

Phòng Tổng hợp - Hành chính trường Cao đẳng Sơn La

Tổ 2 - P. Chiềng Sinh - Tp. Sơn La - Tỉnh Sơn La - Điện thoại: 0223.874.298 - Fax: 0223.774.191

Cán bộ phụ trách: Thạc sỹ Nguyễn Đăng Dưỡng - Mobile: 0945.954.689 - Email: Baicachienthang@gmail.com

Flag Counter