Giáo dục quốc phòng - An ninh khối CĐ Tiểu học K56. CĐ Mầm non K56,57

Sáng sớm ngày 03/01/2021 Thầy cô chủ nhiệm và trò khối lớp CĐ Tiểu học K56, Mầm non K56, 57 khoa Đào tạo giáo viên trường CĐSL đã tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh của trường ĐH Tây Bắc để tập trung và bàn giao số lượng sinh viên tham gia học tập và tập luyện nội dung về Giáo dục Quốc phòng - An ninh. ngay sáng tập trung đã bàn giao đầy đủ số lượng SV của 2 khối lớp cho trung tâm GDQP-AN của trường ĐHTB, ngay say buỏi lễ bàn giao SV đã được biên chế vào 2 trung đội, Trung đội 1 là SV khối TH và MN K56, Trung đội 2 là SV khối MN K57, và đă được sắp xếp nơi ăn ở, sinh hoạt tại trung tâm và được phát quân tư trang đầy đủ cho mỗi chiên sỹ mới ngay trong ngày.

Sáng 04/01/2021 toàn bộ SV là các chiến sỹ đã tập trung đông đủ và tham dự lễ chào cờ đầu tiên tại trung tâm GDQP-AN. sau nghi lễ chào cờ  các em đã được học tập Nội quy, quy chế và các bài học chính trị đầu tiên.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi chào cờ:


BBT


 
free pokerfree poker
Flag Counter