THÔNG BÁO Về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La

Thông báo Về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La

Căn cứ Quyết định 666/QĐ-BLĐTB&XH ngày 15/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La vào Trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định trong Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2015/TT-LĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 284/QĐ-CĐSL ngày 20/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lưu Bình Khiêm làm Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Tập thể lãnh đạo nhà trường ngày 20/6/2019 về việc phân công chức trách, nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu nhà trường.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành trong nhà trường được tập trung, thống nhất, hiệu quả; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân các đồng chí trong Ban Giám hiệu; Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Sơn La phân công chức trách, nhiệm vụ như sau:

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (THÔNG BÁO.doc)THÔNG BÁO.doc68 Kb
 
free pokerfree poker
Flag Counter