Language Switcher

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-CĐSL ngày 24/05/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về lịch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp trường năm học 2020 – 2021, từ ngày 22 đến ngày 24/06/2021, Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2020 – 2021 tiến hành nghiệm thu 16 đề tài cấp trường, trong đó 02 đề tài sinh viên.

Năm học 2020-2021, Trường Cao đẳng Sơn La đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La tuyển sinh và tổ chức đào tạo 226 học sinh vừa học THPT hệ GDTX, vừa học trung cấp nghề (02 trong 01). Hội nghị Tổng kết hoạt động phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình GDTX được diễn ra ngày 07/6/2021 tại Trường Cao đẳng Sơn La khi học sinh đã kết thúc năm học thứ nhất của chương trình THPT.

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-CĐSL, trong ngày 16/06/2021, Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm học 2020 – 2021 với số lượng sản phẩm tham gia là 09 thiết bị, trong đó có 07 thiết bị và 02 phần mềm. 

Thực hiện công tác cán bộ, sáng ngày 29/6/2021, Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La, nhiệm kỳ 2021-2026.

« December 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.