Language Switcher

Thực hiện Kế hoạch số 254/KH-CĐSL của Trường Cao đẳng Sơn La ngày 29/8/2023 tổ chức các hoạt động giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống cho HSSV năm học 2023 - 2024 và Kế hoạch số 258/KH-CĐSL ngày 31/8/2023 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên năm 2023, từ ngày 06/9/2023 - 09/9/2023, các tân HSSV khóa K60 đã được học tập và nghiên cứu các chuyên đề do các giảng viên của Nhà trường thực hiện.

Tại Tuần sinh hoạt, các em học sinh trung cấp K60 trúng tuyển đợt 2 và 3, Cao đẳng K60 trúng tuyển đợt 1 và 2 năm 2023 của Trường Cao đẳng Sơn La được cung cấp các thông tin:

- Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Sơn La.

- Những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng HSSV.

- Các quy định pháp luật liên quan tới HSSV.

- Giáo dục khởi nghiệp HSSV.

- Các quy chế, quy định của nhà trường.

- Thông tin các chế độ chính sách HSSV được hưởng khi học tại Trường cao đẳng Sơn La.

- Định hướng HSSV tham gia các hoạt động đoàn thể tại Trường Cao đẳng Sơn La.

- Công tác y tế trường học.

- Triển khai công tác bảo hiểm y tế HSSV năm học 2023-2024.

Qua tuần Sinh hoạt giáo dục chính trị, HSSV được nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV, nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội. HSSV đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình của Nhà trường.

Hình ảnh Tuần sinh hoạt giáo dục chính trị đầu khóa của HSSV khóa K60

Phúc Thịnh

« September 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.