Language Switcher

Hoạt động nghiên cứu khoa học trong những năm qua được triển khai sâu rộng đến CBGV và HSSV. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của nhà trường không ngừng tăng lên qua các năm học. Các đề tài nghiên cứu khoa học của nhà trường đều được nghiệm thu và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn hoạt động của nhà trường, của ngành giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trường Cao đẳng Sơn La là một trong những điểm sáng về hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua, tỉnh Sơn La đã đặt hàng nhà trường thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ và các đề tài đều được triển khai, chuyển giao ứng dụng có hiệu quả cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân, như:

- Nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Mộc Châu (chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng)

- Xây dựng từ điển Anh – Mông – Thái – Việt (chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy); Phục tráng và thương mại hóa thành công giống lúa đặc sản nếp tan Ngọc Chiến – Mường La (chủ nhiệm: ThS. Vũ Minh Toàn)

- Nghiên cứu phát triển giống khoai sọ Mán huyện Vân Hồ (chủ nhiệm: ThS. Vũ Minh Toàn); Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng mô hình thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng rải vụ thu hoạch trong sản xuất Na tại Sơn La (chủ nhiệm: ThS. Đỗ Thị Minh Hải)

- Nghiên cứu ứng dụng xây dựng mô hình trồng Nho giống mới chịu  hạn (giống Hạ Đen) theo hướng hữu cơ tại Sơn La (chủ nhiệm: ThS. Triệu Thị Thịnh)

- Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của con lai F1 giữa bò BBB và bò Lai Sind trên địa bàn tỉnh Sơn La (chủ nhiệm: ThS. Hoàng Văn Thiện)

- Nghiên cứu và xây dựng mô hình điển hình về phát triển du lịch xanh tại khu du lịch quốc gia Mộc Châu (chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hạnh)

- Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác một số giống Tre trúc lấy măng kết hợp tạo cảnh quan phát triển du lịch tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (chủ nhiệm: TS. Hoàng Thị Hồng Nghiệp)

- Nghiên cứu trồng thử nghiệm và đánh giá tính thích ứng, hiệu quả của cây Hông Paulownia.VN trên địa bàn tỉnh Sơn La (chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hoài Bắc).

Các đề tài đã được nghiệm thu đều được đánh giá cao, được doanh nghiệp, người dân hưởng ứng, giúp xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Một số thành tựu NCKH, ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu

Nguyễn Thị Hà - Phòng Đào tạo

« September 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.