Language Switcher

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-CĐSL ngày 02/10/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2020 – 2021.

Từ ngày 29/10 – 03/11/2020 Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài cấp cơ sở năm học 2020 – 2021.

Trong năm học 2020 – 2021, hoạt động nghiên cứu khoa học được thầy cô và các em học sinh, sinh viên quan tâm, phát huy tính sáng tạo, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường với 17 đề tài nghiên cứu của cán bộ, giảng viên; 03 đề tài của học sinh, sinh viên.

Hội đồng nghiên cứu khoa học Nhà trường đã tiến hành trao đổi, thảo luận Hồ sơ đề tài theo từng tiêu chí đã được quy định, nhận xét, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của hồ sơ theo các yêu cầu đã quy định. Kết quả, 20 đề tài đã được thông qua và đủ đạt tiêu chuẩn để tiến hành nghiên cứu trong năm học 2020 - 2021.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của các nhóm đề tài đã góp phần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh, sinh viên và trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên cũng như đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác quản lý, điều hành công việc của các đơn vị trong trường.

Một số hình ảnh của hội đồng xét duyệt đề tài của cán bộ, giảng viên

hội đồng xét duyệt đề tài của học sinh, sinh viên

Lê Thị Thương - Phòng Đào tạo

 

 

« December 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.