Language Switcher

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32 TỪ NGÀY 09/08/2022 ĐẾN NGÀY 15/08/2022

Thứ

Buổi

Địa điểm

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Thứ 2
(09/08/2022)

   Sáng

 

 

 

 

   Chiều

 

 

 

 

   Tối

 

 

 

 

Thứ 3
(10/08/2022)

   Sáng

 

 

 

 

   Chiều

 PH2

14h00:

15h00: 

16h00:

17h00: 

Họp tập thể LĐ MR 

Họp Tập thể LĐ lần 2

Họp CB Chủ chốt

Họp Tập thể LĐ lần 3

Theo KH 194/KH-CĐSL, ngày 8/8/2022

   Tối

 

 

 

 

Thứ 4
(11/08/2022)

   Sáng

 HT 900

7h30:

Bồi dưỡng Chuyển đổi số trong GDNN

(từ ngày 11/8 đến hết ngày 14/8)

 Theo KH 197/KH-CĐSL, ngày 8/8/2022.

   Chiều

 

 

 

 

   Tối

 

 

 

 

Thứ 5
(12/08/2022)

   Sáng

 

 

 

 

   Chiều

 

 

 

 

   Tối

 

 

 

 

Thứ 6
(13/08/2022)

   Sáng

 

 

 

 

   Chiều

 

 

 

 

   Tối

 

 

 

 

Thứ 7
(14/08/2022)

   Sáng

 

 

 

 

   Chiều

 

 

 

 

   Tối

 

 

 

 

Chủ nhật
(15/08/2022)

   Sáng

 

 

 

 

   Chiều

 

 

 

 

   Tối

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.