Language Switcher

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31

TỪ NGÀY 01/08/2022 ĐẾN NGÀY 07/08/2022

Thứ

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Nội dung

Ghi chú

Thứ 2
(01/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

Thứ 3
(02/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

Thứ 4
(03/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

Thứ 5
(04/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

Thứ 6
(05/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

Thứ 7
(06/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

Chủ nhật
(07/08/2022)

   Sáng

 

 

   

   Chiều

 

 

   

   Tối

 

 

   

 

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.