Language Switcher

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 27/06/2022 ĐẾN NGÀY 03/07/2022

Trường Cao Đẳng Sơn La

Thứ Buổi Thời gian Nội dung    
Thứ 2
(27/06/2022)
   Sáng 08:00 Phòng họp 1: nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2021-2022 TP: Theo Thông báo 171/TB-CĐSL, ngày 13/06/2022    
   Chiều 14:00 Phòng họp 1: nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2021-2022 TP: Theo Thông báo 171/TB-CĐSL, ngày 13/06/2022    
   Tối        
Thứ 3
(28/06/2022)
   Sáng 08:00 Phòng họp 1: nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2021-2022 TP: Theo Thông báo 171/TB-CĐSL, ngày 13/06/2022    
   Chiều 14:00 Phòng họp 1: nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2021-2022 TP: Theo Thông báo 171/TB-CĐSL, ngày 13/06/2022    
   Tối        
Thứ 4
(29/06/2022)
   Sáng        
   Chiều        
   Tối        
Thứ 5
(30/06/2022)
   Sáng 08:00 Phòng họp 1: Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên khối CĐ K56 đợt 2/2022 TP: Theo Quyết định 362/QĐ-CĐSL, ngày 16/06/2022    
08:30 Phòng họp 1: Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh khối Trung cấp K56 đợt 2 năm 2022 TP: Theo Quyết định số 363/QĐ-CĐSL, ngày 16/06/2022    
09:30 Phòng họp 1: Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp cho học sinh khối Trung cấp K57 đợt 2 năm 2022 TP: Theo Quyết định số 364/QĐ-CĐSL, ngày 16/06/2022    
   Chiều        
   Tối        
Thứ 6
(01/07/2022)
   Sáng        
   Chiều        
   Tối        
Thứ 7
(02/07/2022)
   Sáng        
   Chiều        
   Tối        
Chủ nhật
(03/07/2022)
   Sáng        
   Chiều        
   Tối        

Newsletter

Make sure you dont miss interesting happenings by joining our newsletter program.